Colofon

Content en redactie:Stichting entoen.nu
Ontwikkeling en realisatie:Bright Side of Life
Didactiek en leermethodiek:Mediant, Louis Peeters onderwijsdeskundige en -technoloog en met de enthousiaste medewerking van OBS de Klimroos; Anita Aalpoel en Marco Brinkhuis.

 

© 2006-2014 Niets uit deze app mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van de rechthebbenden.

Deze app is in 2013 ontwikkeld door Bright Side of Life – Breukelenin samenwerking met stichting entoen.nu.

Voor zover de rechthebbenden (didactische en technische concepten, auteurs, bibliotheken, etc.) niet expliciet vermeld zijn op de afzonderlijke pagina’s van deze site, kan men zich voor eventuele vragen met betrekking tot gebruik, hergebruik en rechten richten tot redactie@entoen.nu.

De redactie spant zich in om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal, geluid en teksten schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of hun rechtsopvolgers niet kan worden achterhaald. We verzoeken een ieder die meent enig recht te kunnen doen gelden op via de app gepubliceerd materiaal, zich te melden via redactie@entoen.nu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone